บันทึกพลังงานบำบัดกับครูเก๋ ครั้งที่ 1

สิ่งที่เคยติดค้างในกายและจิตของบีมมานาน ได้รับการปลดปล่อยไปพอสมควรจากการรับการบำบัดจากครูเก๋ และบีมสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้และประสบการณ์จากการบำบัดมาให้แล้วในบทความนี้นะคะ