ช่วงหลับ ก็ปรับสมดุลได้ ด้วย Chakra Balancing & Healing Music

สำหรับใครที่นอนไม่หลับ หลับไม่สนิท ซึ่งการนอนที่มีคุณภาพจะส่งผลต่อการซ่อมแซมร่างกายที่ดี ดนตรีที่นำมาเป็นตัวอย่างนี้อาจจะสามารถช่วยคุณได้